Aktualności

Na podstawie zarządzenia Nr 79/2017 Burmistrza Polic z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2018 rok w dniach od 9 marca do 24 marca 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

W konsultacjach uczestniczyło 5 mieszkańców oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Zgłoszone zostały następujące propozycje do konsultowanego zarządzenia:

poniedziałek, 3 kwietnia 2017 roku

Urząd Miejski w Policach informuje, że w dniu 03.04.2017 r. w związku z konserwacją systemu ostrzegania i alarmowania mogą zostać uruchomione syreny na 5 sekund.

Za utrudnienia przepraszamy.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu  913175291. 
poniedziałek, 3 kwietnia 2017 roku
Gościem honorowym XXVIII sesji Rady Miejskiej w Policach była Gabriela Doba, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, która z dniem 21 marca 2017 roku przeszła na emeryturę. Burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król uroczyście podziękowali jej za stworzenie wzorcowego systemu pomocy społecznej. Prowadziła OPS od 1990 roku. Jej następczynią została Marta Tokarski, pracująca w Ośrodku od dwudziestu lat, ostatnio jako zastępca dyrektora.  Pani Gabrysia ze wzruszeniem podziękowała Radzie Miejskiej,  burmistrzowi  i pracownikom Urzędu, jednostkom podległym, radom osiedli,  radom sołeckim, organizacjom pozarządowym i wielu innym,
z którymi miała możliwość współpracować, za wsparcie przez te wszystkie lata. W przerwie obrad obie panie: była i obecna dyrektor OPS, przyjęły indywidualne gratulacje, podziękowania i najlepsze życzenia od radnych i innych uczestników obrad, które  odbyły się 24 marca 2017 roku.
piątek, 31 marca 2017 roku

Podczas XXVIII sesji, która odbyła się 24 marca 2017 roku, Rada Miejska w Policach jednomyślnie zagłosowała za przyjęciem uchwały w sprawie nowej sieci szkół gminnych. Uchwałę intencyjną w tej sprawie, którą następnie pozytywnie zaopiniowało Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty oraz związki zawodowe, Rada podjęła 28 lutego br. Teraz była ponownie głosowana. W ten sposób Gmina wywiązała się z obowiązku, podyktowanego ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Nowa sieć szkół, w której nie będzie już gimnazjów, zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku.

piątek, 31 marca 2017 roku

Burmistrz Polic Władysław Diakun serdecznie zaprasza na X Polickie Targi Gospodarcze. Odbędą się w dniach 8 i 9 kwietnia 2017r. (sobota i niedziela), w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Stoiska będzie można zwiedzać w godzinach 10-18. Jak co roku zaprezentują się polskie i niemieckie firmy, instytucje oraz organizacje pozarządowe. W tym roku będzie ok. 60 wystawców.  

Impreza obfitować będzie w występy artystyczne. Na scenie zaprezentują się soliści i zespoły z Polic i Szczecina. Wystąpią między innymi Third Time, PP66, „Policzanie” i inni wykonawcy  z polickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, a także mali artyści  z przedszkoli, podstawówek i gimnazjów. Gwiazdą wieczoru  pierwszego dnia targów będzie zespół Long@Junior,  natomiast w niedzielę uczestnicy będą mogli podziwiać talent Magika Macieja Kozłowskiego – uczestnika programu Mam Talent.

Pierwszego i drugiego dnia imprezy odbywać się będą losowania atrakcyjnych nagród, ufundowanych przez lokalne firmy oraz instytucje. Targom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć Tomasza Łoja, ukazujących Police i okolice z lotu ptaka. Będzie też można skosztować oryginalnych dań oraz napojów,  przygotowanych  przez szefa kuchni, barmana oraz gospodarza imprezy – burmistrza Władysława Diakuna.

piątek, 31 marca 2017 roku

Od27 marca br. Gmina Police rozpoczyna realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police zamieszkałych na terenie gminy Police.

Do programu mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat (urodzone w 2015 roku) zamieszkałe na terenie gminy Police. W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W 2017 roku realizatorami programu szczepień są:

- „Medika” Usługi Medyczne sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, rejestracja pod nr tel. 91 884 88 88, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 lub w filii przychodni “Medika” przy ul. Wyszyńskiego 29A w Policach, nr tel. 91 312 88 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

- „POLVITA” sp. z o. o. z siedzibą w Policach przy ul. Siedleckiej 2a – rejestracja telefoniczna pod nr tel. 91 317 61 31, lub 91 333 99 44, od  poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-18:00.

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu mogą być zaszczepione w ww. placówkach, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowane.

Program realizowany jest ze środków budżetowych gminy Police. 

poniedziałek, 27 marca 2017 roku
czwartek, 23 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 98/2017                

Burmistrza Polic

z dnia 20 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                 (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Police. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym 

 Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018. 

środa, 22 marca 2017 roku